TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE

1. Noţiuni introductive. Aplicabilitate. Modificări şi Actualizări

1.1. Acești Termeni şi Condiții (denumiţi în continuare “Termenii şi Condiţiile”, „T&C”, „Politică de Utilizare” sau „Politică”) stabilesc principiile şi regulile aplicate şi practicate de către Atvio, denumit în interesul și contextul prezentului document „Atvio” şi / sau Proprietar / Deţinător ) pentru utilizarea site-ului Atvio.

1.2. “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dvs. şi Proprietar / Deţinător privind utilizarea site-ului Atvio. Înregistrarea unui cont de utilizator în cadrul website-ului sau continuarea utilizării website-ului reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la aplicabilitatea prezentei Politici.

1.3. Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând, fără o înştiinţare prelabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi actualizate în mod constant, în scopul informării utilizatorilor. Prin urmare, utilizatorii trebuie să se raporteze în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul în vigoare.

2. Definirea termenilor utilizaţi

  • Site-ul – reprezintă interfaţa web ce poate fi accesată la următoarea adresă: Atvio
  • Contul Utilizatorului - o înregistrare informatică personalizată, cu scopul de a utiliza funcțiile şi beneficiile oferite în acest sens pe site. Accesul utilizatorului la cont este asigurat de o denumire unică (login/conectare prin username) și de o parolă.
  • Vizitator – orice persoană care accesează Site-ul;
  • Utilizatorul – orice persoană care foloseşte Site-ul şi îşi creează un cont de utilizator;
  • Conținut – reprezintă toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • Document – prezenta Politică de Utilizare privind termenii şi condiţiile de utilizare a Site-ului, denumit şi Termenii şi Condiţiile”, „T&C” sau „Politică”.
  • Proprietarul / Deţinătorul Site-ului - Atvio
  • Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

3. Confidenţialitate şi proprietate intelectuală

3.1. Proprietarul / Deţinătorul Atvio va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile restrictive şi cu respectarea cerințelor legale. Procesarea şi / dezvăluirea datelor cu caracter personal se realizează doar în condițiile speciale prevăzute de legislaţia în materie şi de Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

3.2. Utilizatorul / Vizitatorul este obligat să nu copieze, modifice, să dezasambleze sau să decompileze orice material, serviciu sau concept prezentat pe site, cu excepția cazului când acest lucru a fost acceptat în prealabil în scris de către Proprietarul / Deținătorul site-ului. Utilizatorul / Vizitatorul se obligă să comunice în scris orice divulgare de informație de această natură şi despre care a luat cunoștință.

3.3. Textul prezentei Politicii şi întreg conţinutul Site-ului este protejat de normele privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, fiind interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea neautorizată de orice natură a conţinutului acestuia.

3.4. Conținutul Site-ului incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Proprietarului / Deţinătorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

3.5. Utilizatorului / Vizitatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea, alterarea, utilizarea, precum şi transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Proprietarului / Deținătorului.

3.6. Orice conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa prezentului document.

4. Protecţia datelor cu caracter personal

4.1. Depunem toate eforturile pentru a garanta securitatea datelor cu caracter personal. Pentru o mai bună înţelegere a măsurile întreprinse în acest sens, dar şi pentru a avea cunoștință despre drepturile şi obligațiile dvs. şi ale Proprietarului / Deținătorului, accesați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal şi Politica privind utilizare modulelor cookies.

5. Limitarea responsabilităţii

5.1. Site-ul este unul de prezentare. Nu comercializăm niciun produs ori serviciu motiv pentru care orice informaţie prezentă pe site nu reprezintă oferte, promisiuni sau angajamente de natură juridică, contractuală sau comercială.

5.2. Utilizatorul / Vizitatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În niciun caz Proprietarul / Deţinătorul nu va fi responsabil pentru daune directe sau indirecte şi, în special, pentru prejudiciul material sau moral, prezent sau viitor, pierderea de date sau de programe sau pierderi de natură financiară sau comercială rezultând din accesul, utilizarea Site-ului sau funcționarea defectuoasă a acestuia.

5.3. Informaţiile prezente pe site sunt oferite numai cu titlu informativ şi nu constituie o ofertă de contractare a produselor şi / sau serviciilor prezentate pe Site.